Atrenkame aukščiausios kokybės produktus!

Antis šaldyta
Ančių krūtinėlių file s/o šaldyta
Ančių kulšelės s/k šaldytos
Ančių vidinė file šaldyta